Nawierzchnie

NAWIERZCHNIE
Każde urządzenie zamontowane na placu zabaw ma wyznaczoną tzw. strefę bezpieczeństwa. W obszarze tym powinna być wykonana odpowiednia nawierzchnia zależna od maksymalnej wysokości upadku z urządzenia. W ofercie posiadamy różne rodzaje nawierzchni.

Nawierzchnie naturalne wykonujemy z piasku i żwiru odpowiedniej granulacji. Jest to najtańsza forma zapewnienia bezpiecznej warstwy amortyzującej dla urządzeń gdzie wysokość swobodnego upadku wynosi więcej niż 1 m. 

Nawierzchnie syntetyczne wykonujemy najczęściej z płyt o wymiarach 0,5 x 0,5 m o odpowiedniej grubości. 
Rodzaj dopuszczalnej nawierzchni regulują zapisy Normy PN – EN 1176-1, ujęte w Tablicy 4 – Przykłady powszechnie stosowanych materiałów amortyzujących upadek, ich grubości i odpowiadające im krytyczne wysokości upadku.
MATERIAŁ
OPIS
Minimalna głębokość warstwy [mm]
Maksymalna wysokość upadku [mm]
Darń / gleba
<= 1000
Kora
Wielkość ziarna od 20 mm do 80 mm
200
<= 2000
300
<= 3000
Wióry
Wielkość ziarna od 5 mm do 30 mm
200
<= 2000
300
<= 3000
Piasek
Wielkość ziarna od 0,2 mm do 2 mm
200
<= 2000
300
<= 3000
Żwir
Wielkość ziarna od 2 mm do 8 mm
200
<= 2000
300
<= 3000
* w przypadku materiału sypkiego niezwiązanego dodać 100 mm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczenia
** piasek i żwir bez cząstek pyłowych i iłowych
Share by: