System Park Zabaw

SYSTEM PARK ZABAW
W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wachlarz urządzeń zabawowych. Potrzeby i oczekiwania klientów są jednak bardzo różnorodne dlatego też trudno jest stworzyć zamknięty katalog urządzeń. Wyboru urządzeń zabawowych nie ograniczamy jedynie do oferty katalogowej. Umożliwia to modułowy system PARK ZABAW. Elementy systemu mogą być łączone w bardzo wielu konfiguracjach pozwalając na ogromne bogactwo urządzeń zabawowych. Zestawy zabawowe tworzone w ramach systemu także posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

Główne elementy składowe systemu PARK ZABAW:

1. Pomosty
2. Wejścia-wyjścia
3. Bariery
4. Osłony
5. Ścianki
6. Daszki
7. Urządzenia gimnastyczne
8. Ślizgi
9. Elementy dodatkowe

Poniżej znajdą Państwo przykłady zestawów, które zostały stworzone w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie klientów.

  • Share by: